Logo   Pratijk Het Labyrint
Praktijk Het Labyrint

  TARIEVEN EN VERGOEDING


 Touch for Health consult, intake
 90 minuten
 90,- incl. BTW
 Touch for Health consult, vervolg
 60 minuten
 65,- incl. BTW
 Structurerend coaching gesprek
 60 minuten
 65,- incl. BTW
 Physical Focused Therapy
 60 minuten
 65,- incl. BTW

 Betaalwijze: Contant na ieder consult

Vergoeding door zorgverzekeraars is vaak mogelijk.

Kinesiologie en Touch for Health vallen onder Natuurgeneeskundige Therapie. Veel zorgverzekeraars vergoeden in ieder geval een deel van een natuurgeneeskundig consult, indien de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging en de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Alternatieve Geneeswijzen (SRBAG). Ik ben aangesloten bij zowel de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) als de SRBAG

Structurerende, ondersteunende coaching en Physical Focused Therapy vallen niet onder Natuurgeneeskundige therapie en wordt derhalve ook niet als zodanig vergoed. Wel kan je vanuit PGB mij inhuren voor dergelijke begeleiding.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of een consult van Het Labyrint wordt vergoed.