Logo   Pratijk Het Labyrint
Praktijk Het Labyrint

STEUNENDE STRUCTURERENDE BEGELEIDINGSteunende en structurerende gesprekken hebben primair een begeleidend karakter. De gesprekken zijn gericht op structurering en leefstijladviezen. Ook ouder-kind begeleiding valt hieronder. In de begeleidende gesprekken maak ik gebruik van psychotherapeutische deeltechnieken uit de gedragstherapie, de interpersoonlijke therapie en de directieve therapie.

“Elke verandering begint met een andere manier van kijken”Het doel van steunend-structurerende begeleiding is een betere hantering (coping) van de klachten door de cliënt en is gericht op het zoeken naar manieren om de lasten van de problemen te verlichten en herhaling te voorkomen. We gaan bezig met het herkennen van de signalen die je uit balans brengen, acceptatie van je mogelijkheden en beperkingen, het voelen en aangeven van grenzen.