Logo   Pratijk Het Labyrint
Praktijk Het Labyrint

DESKUNDIGHEID



     


Ik ben erkend en geregistreerd bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie BvK en als verpleegkundige opgenomen in het BIG-register.

BIG- nummer 79019351030
Registr.nr.BvK 11.01.166 P
AGB-code zorgverlener 90-046041
AGB-code praktijk 90-54676
Registr.nr. SRBAG

Mijn deskundigheid houd ik op peil door middel van nascholingen, supervisie en intervisie.